Ad (Ads) - съкращение от Advertising, Advertisement - реклама.

Ad Networks - рекламни мрежи - уеб рекламни компании, които приемат в мрежата си сайтове на различна тематика и им осигуряват платена реклама. В много случаи имат изискване за определен минимален трафик.

Advertiser - рекламодател - обикновено компания, която плаща за поместване на нейни реклами материали.

Affiliate program - партньорска програма, при която сайта, който се включва в програмата, започва да продава нечии продукти или услуги срещу комисионна от продажбите.

Affiliates - партньори, присъединили се чрез включване в affiliate-програма и продаващи през сайтовете си чужди продукти или услуги срещу комисионна.

B2B (Business-to-Business) - бизнес, чиито стоки и услуги не са предназначение за крайния потребител, а за други бизнеси.

B2C (Business-to-Consumer) - бизнес, чиито стоки и услуги са предназначени за крайния потребител.

Banner - графичен файл, представляващ правоъгълен или квадратен блок, който съдържа рекламна информация - фирмено лого, текст, графики, снимки, анимация и пр. Банерите биват с най-различни размери, два от най-често ползваните размери са 88х31 и 468х60 пиксела.

Basket - кошница - част от софтуера на електронния магазин. Представлява страница, в която се показват избраните от клиента стоки, тяхната единична и обща цена и др. информация.

Click-Throw-Ratio (CTR) - съотношението между числото кликания върху един банер и числото на импресиите на банера. Използва се за изчисляване на ефективността от рекламата.

Cost-Per-1000-Impressions (CPM) - метод за генериране на доход от реклама в интернет - стойността на 1000 импресии за даден банер.

Cost-Per-Click (CPC) - метод за генериране на доход от реклама в интернет - стойността, която заплаща рекламодателя при един клик върху банер.

Directory - директория, справочник, указател - обикновено съдържа уеб адресите и кратка информация за добавените към каталога сайтове.

E-Business (Electronic Busoness) - всяка комерсиална дейност, осъществявана чрез използването на интернет.

E-Commerce (Electronic Commerce) - онлайн търговия със стоки и услуги.

E-Shop (Electronic Shop) - електронен магазин - софтуер, който позволява клиентите да купуват стоки от електронен стоков каталог.

E-Shopping (Electronic Shopping) - пазаруване през интернет.

Impression - импресия, т.е. презареждане на страницата. Следва да се различават понятията "импресия" и "уникално посещение". Ако например един юзер посети от една и съща машина дадена страница 5 пъти в рамките на няколко часа, софтуера, който брои посещенията, ако отчита коректно посещаемостта, би трябвало да отчете 1 уникално посещение и 5 импресии. Обикновено ново уникално посещение се регистрира след като са минали 24 часа от последното посещение от един и същ IP адрес или при посещение след настъпване на новото денонощие, т.е. след 00:00 часа.

I-Business (Internet Business) - виж E-Business.

I-Commerce (Internet Commerce) - виж E-Commerce.

Pay-Per-Click (PPC) - заплащане на един клик от потребител върху банер.

Pay-Per-Lead (PPL) - заплащане за привличане на потребител да попълни някакъв онлайн формуляр, например с името, адреса, имейла си и т.н.

Pay-Per-Sale (PPS) - заплащане за осъществена продажба, обикновено при участие в партньорска програма (Affiliate Program).

Publisher - уеб сайт, обикновено с висок трафик, който публикува реклами срещу заплащане от рекламодателя. 

Сподели
Pin It