Организиране на събития

Какви събития организираме?

Семинари и обучения

Конференции

Симпозиум

Форуми

Конгреси

Презентации

Какво можем да Ви предложим?

1.Среща с екипа ни за определяне на целите на събитието, история, потенциални участници;Избор на време и място, PR стратегия, Бюджет;

2.Изработване на програма, сценарий и протокол на събитието; Юридическа консултация относно наличието на специални нормативните изисквания към организирането на събитието и мерки за тяхното спазване;

3.Уеб сайт на събитието, реклама в интернет, интернет и E-mail реклама, връзки с обществеността;

4.Изготвяне и изпращане на покани, коренспонденция с участниците, приемане и обработване на заявки за участие, изготвяне на списъци и др.;

5.Предпечатна подготовка и печат на рекламни материали, делегатски комплекти, други печатни материали, сувенири, изработване на лого, лозунг, мото или слоган на събитието, анкетни карти и др.;

6.Зали, техника, оборудване, превод, посрещане на гости, настаняване, хранене, изработване на социални програми, туристически програми, транспорт, регистрация на участниците, кетъринг;

7.Артистични програми;

8.Декорации и цветни аранжировки;

9.Контрол и координация;

10.Финансов отчет на извършените услуги, изготвяне на анализ и оценка;

Сподели
Pin It