Психологически тренинги

Психологически тренинги

„ Стрес и работна среда“

Стресът  е част от нашето всекидневие. Ние го изпитваме постоянно, когато се намираме  в непозната обстановка, когато се срещаме с нови хора или  попадаме  в  неочаквани ситуации.

Цел на тренинга:

Въвеждане на участниците в темата,  усвояване на ефективни техники за саморегулация и  изработване на  лична стратегия за ефективна адаптация към  напрегнатите стресови ситуации.

Получените  на тренинга  знания и навици ще Ви помогнат да:

·         усвоите уникални техники за сваляне на стреса и синдрома на хроничната умора

·         се научите да възстановявате физическите и психични сили

·         съхраните самоконтрол в сложни стресови ситуации

·         успешно да противодействате на натиска и стреса в живота си

·         разбирате и чувствате особеностите на индивидуалните си реакции на стреса

·         изберете най-подходящите именно за Вас инструменти за управление нивото на стрес.  

Направи запитване

„Позитивно мислене“

В тренинга  „Позитивно мислене“ се идентифицират, анализират и променят най-често разпространените ограничаващи убеждения от различни области на живота, представата за себе си, за своето минало, за възможното бъдеще и се практикува ново ПОЗИТИВНО мислене!

Направи запитване

„Разрешаване на конфликти“

С помощта на този тренинг. вие ще:

- Формирате подходяща конфликтна компетентност;

- Разучавате понятието конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна ситуация;

- Развивате умения за асертивно поведение;

- Откривате причините за създаване на конфликтни ситуации;

- Предотвратявате разрастването на конфликти и стопирането им в начален етап;

 - Спестявате си допълнителния стрес от неразбирателствата между околните.

Направи запитване

„ Подобряване на комуникацията в работна среда“

Тренингът има за цел да провокира в участниците промяна на гледната точка относно ефективността на собствените им стилове и стратегии при общуване с други хора, било то в професионален или личен план. Друга основна цел на тренинга е да разкрие посоки за промяна на начините за комуникация към по-добро разбиране на другите и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Промяната в комуникативните стилове и стратегии би повлияла положително в много посоки – повишаване ефективността на работата при служителите, комуникиращи пряко с клиенти, подобряване на екипната работа и взаимоотношения вътре в организацията, по-добро разбиране и приемане на идеи, цели и задачи.

Направи запитване

„Емоционална интелигентност“

В рамките на тренинга заедно ще работим над въпроси като:

-Какво повлиява на начина, по който се свързваме през призмата на нашата лична история

-Осъзнаване на нашия стил на свързване: силни страни и трудностите, които ни носи

-Кои аспекти от емоционалната ни интелигентност се променят трудно: разпознаване и опит за нови поведения

-Съдържания за приемане и цели за развитие – личен план за всеки участник

-Защо свързването е променлива и на професионалния успех

Направи запитване

„ Разработка или адаптация на тренинги“

 

Ние можем да разработим или адаптираме специално за вашата организация/фирма тренинг на всяка една тема или работен проблем или текущи задачи.

Направи запитване

Защо да изберете нас?

1.На нашите тренинг програми ние ще ви предадем само знания и навици необходими за вашата успешна професионална дейност.

2.Всяка тренингова програма се адаптира според потребностите на партньора и ако Вие не сте намерили необходимата Ви готова програма, ние можем да създадем нова изхождайки от Вашите потребности.

3.Работим единствено и само с треньори, които имат професионално образование и богат практически опит в своето направление.

4. Ценова ни политика е гъвкава, като предлагаме голямо разнообразие на тренинги, както по съдържание, така и по продължителност.

5. За качественото провеждане на тренинга ние използваме различни инструменти за предтренингова диагностика и подготовка с цел:

·         Максимално точно изясняване потребностите от обучение

·         Диагностика нивото на компетентност на участниците

·         Адаптиране‘ на програмата според потребностите на участниците

·         Повишаване ефективността на обучението

6. Освен адаптираните към поставените задачи високоефективни решения, ние предлагаме посттренингова поддръжка на нашите партньори. Това позволява ефективността на получените знания и навици да се задържат на високо ниво.

Сподели
Pin It