Какво е "ТИЙМ БИЛДИНГ"?

Тиймбилдингът е стратегия, която помага групи да станат истински отбори.

Тиймбилдингът е да създаваш, да поддържаш и да обогатяваш развитието на една група хора, която се стреми да развие качества на екипност и да се превърне в истински отбор.

Тиймбилдинг – програмите са необходими на един колектив за да може да се развива и да работи ефективно, както в ежедневието така и при по-важни и отговорни задачи.

Тиймбилдингът е инвестиция – Вие ще бъдете възнаградени не само по време на мероприятието, но и за в бъдеще...

Митове за Тийм билдинг

1.Тийм билдингът е събитие

2. Тийм билдингът е веселба/забавление с развлекателен характер...

3.Тийм билдингът е маса, на която да седнем и да се напием

4. Разходка сред природата

5.Тимбилдингът е една голяма игра

6. Тийм билдингът е разходка сред природата, разходка с лодка и разходка в някой екстремен парк :)

Истината за тийм билдинг и затова защо е важен не само за организациите, но и за служителите като цяло...

Тийм билдигът е насочен най-вече към увеличаване на ефективността и ефикасността на групата в постигането на нейните лични и организационни цели. Усилията в тази посока могат да донесът само дългосрочни и позитивни ефекти не само за индивидите, но и за организацията.

Тийм билдингът е усилие в две фази, предназначено е да:

- индентифицира онези аспекти от груповото функциониране;

- да въведе стартегии; да се фокусират усилията на групата/ екипът/ върху това " Какво се прави? "и " Как се прави? "

В един тийм билдинг участниците получават възможност да изследват:

начина по който се отнасят един към друг;

видовете комуникация;

нивото на доверие, начина по който се взимат решенията;

влиянието, което всеки един упражнява върху останалите и степента на удовлетвореност на всеки член по отношение на груповия/ работен/ процес.

Тийм билдингът позволява създаване на условия, в които служителите могат да достигнат по-голяма себереализация и личностно израстване и то като работят съвместно за постигане на организационните и собствените си цели.

Сподели
Pin It